Modnie i Zdrowo

Seminarium – ,,Nowe prawo celne Unii Europejskiej – najważniejsze aspekty prawne dotyczące procedur celnych. System Intrastat” – 08.11.2018 r.

24 października 2018 | Artykuł sponsorowany

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ma przyjemność zaprosić przedsiębiorców z obszaru MŚP do udziału w bezpłatnym seminarium informacyjnym – „NOWE PRAWO CELNE UNII EUROPEJSKIEJ– NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE PROCEDUR CELNYCH. SYSTEM INTRASTAT”

Prowadzący – mgr Maciej Słodziński, absolwent Szkoły Głównej handlowej w Warszawie – w roku  1994 ukończył studia magisterskie na ówczesnym Wydziale Spółdzielczo- Ekonomicznym. Od roku 1995 funkcjonariusz celny Służby Celnej czynnie zawodowo związany z Urzędem Celnym w Rzeszowie. Przez wiele lat pracownik obsługi celnej towarów, pionu kontroli, a od roku 2011 zastępca Naczelnika UC oraz Naczelnik Urzędu Celnego. Obecnie po reformie Krajowej Administracji Skarbowej pełni służbę na stanowisku zastępcy Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno- Skarbowego w stopniu podinspektora. Kieruje Delegaturą PUC- S w Rzeszowie. Od wielu lat wykładowca Prawa Celnego oraz przedmiotów pochodnych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych oraz Centrum Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wykładowca w ramach lokalnych oraz ogólnokrajowych Projektów, szkoleń a także innych inicjatyw związanych z budowaniem dobrych relacji Urząd- Przedsiębiorca.

Podczas seminarium omówione będą m.in. następujące kwestie:

  • Unia Celna, podstawowe regulacje prawne obowiązujące na terenie Unii Europejskiej w zakresie spraw celnych;
  • Przedstawicielstwo w postępowaniu w sprawach celnych;
  • Wspólna taryfa celna i klasyfikacja taryfowa towarów, elementy służące do naliczania należności celnych;
  • Reguły Pochodzenia Towarów;
  • Wartość Celna towarów wprowadzanych na obszar celny Unii, kursy wymiany walut, zasady obliczania należności celnych (podstawa opodatkowania podatkiem VAT w kontekście kosztów transportu i podobnych poniesionych po przybyciu towaru na obszar celny Unii, wyjątki);
  • Elektroniczne systemy obsługi procedur celnych;
  • Etapy obsługi celnej towaru w łańcuchu dostawy pomiędzy granicą celną a magazynem firmy;
  • Procedury Celne:

-procedura dopuszczenia do obrotu

-procedury specjalne

– procedura wywozu.

  • System INTRASTAT

Seminarium odbędzie  się  8 listopada 2018r., w Hotelu ”Nowy Dwór”, w Świlczy k/Rzeszowa; 36-072 Świlcza 146E w godz. 8:50 – 14:15

Zgłoszenia udziału w szkoleniu pod nr. tel.:17 860 57 45, 17 860 57 52

Rejestracja trwa do 6 listopada 2018r.

Udział w szkoleniu jest w pełni bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń!

Enterprise Europe Network

ul. Sucharskiego 2; 35-225 Rzeszów

Tel/Fax: 17 852 49 75

e-mail: een@wsiz.rzeszow.pl

www.een.wsiz.pl

www.facebook.com/EENRzeszow