Modnie i Zdrowo

Choroby brudnych rąk – zakaźne i groźne dla zdrowia zwłaszcza latem

13 sierpnia 2018 | Modnie i Zdrowo

Fot. Pixabay

Przestrzeganie podstawowych zasad higieny, a zwłaszcza częste mycie rąk wodą i mydłem pozwoli uniknąć chorób zakaźnych, które szybko się mnożną zwłaszcza latem. Są to salmonellozy, biegunki podróżnych, wirusowe zapalenie wątroby typu A, czerwonka, grypa, infekcyjne choroby OUN i zatrucia pokarmowe.

Choroby brudnych rąk to takie, które przenosimy drogą pokarmową na skutek braku dostatecznej higieny. Spowodowane są brakiem higieny podczas produkcji artykułów spożywczych i przechowywaniem żywności w niewłaściwych warunkach, zwłaszcza podczas upałów, w wyniku czego rozwijają się w niej bakterie chorobotwórcze.

Chcąc uniknąć zatrucia pokarmowego w warunkach domowych, należy przestrzegać kilku zasad higieny:

 • najważniejsze jest częste mycie rąk wodą z mydłem,
 • myjmy mięso pod bieżącą wodą przed jego dalszą obróbką kulinarną,
 • myjmy również owoce i warzywa pod bieżącą wodą,
 • należy wydzielić deskę do porcjowania mięsa przed jego obróbką do spożycia;
 • oddzielnie przechowywać produkty gotowe do spożycia i takie, które przed zjedzeniem muszą być poddawane obróbce cieplnej
 • jajka przechowujmy w lodówce w miejscu do tego przeznaczonym,
 • pamiętajmy, że skorupkę jajka należy dokładnie umyć przed jej rozbiciem

Czerwonka – jak jej uniknąć

Jedna z wyżej wymienionych chorób – czerwonka bakteryjna – pojawiła się u uczestników zgrupowania określanego jako „Tęczowy Krąg” lub „Rainbow family”, którzy przebywali w miejscowości Góra Moszczaniecka na Podkarpaciu.

Czerwonka choroba zakaźna wywołana przez bakterie z rodzaju Shigella. Objawia się przede wszystkim krwawymi stolcami, bólami brzucha, gorączką. Okres wylęgania to ok. 2-5 dni. Dolegliwości najczęściej ustępują samoistnie po 5-10 dniach. Ciężkie infekcje mogą zagrażać dzieciom do lat 2 i osobom w podeszłym wieku oraz ze spadkiem odporności. Nie ma potrzeby hospitalizacji w przypadku łagodnego przebiegu.

Do zakażenia dochodzi przede wszystkim drogą feralno-oralną w związku z :

 • niską higieną osobistą
 • brakiem mycia rąk
 • skażoną fekaliami żywnością i woda pitną
 • pływanie w skażonej wodzie w kąpieliskach

 

W celu zapobieżenia zakażeniu należy zachować odpowiednią higienę ciała, mycie i dezynfekcje rąk przy przygotowywaniu posiłku i przed posiłkiem. Wodę spożywać tylko z pewnego źródła, przegotowaną.

Mycie rąk wodą z mydłem to jedna z najbardziej efektywnych i dostępnych metod profilaktyki zdrowotnej. Ogniska zachorowań na czerwonkę bakteryjną utrzymują się najczęściej w rejonach, gdzie występuje :

 •  brak wody pitnej,
 •  zły stan urządzeń sanitarnych,
 •  złe warunki bytowe oraz zaniedbania higieny osobistej.