Modnie i Zdrowo

Edukacja domowa ważnym elementem systemu. “Szkoła w Chmurze”

19 lutego 2024 | Źródło: Szkoła w chmurze / Agencja Face It

barbarajędrusiak i izabelazietka

Nowy rok nie przyniósł postulowanych przez “Szkołę w Chmurze” zmian w rozporządzeniu o podziale subwencji oświatowej. Petycja z 16 tys. podpisów wciąż czeka na przychylność ze strony minister Barbary Nowackiej. Zmianie ulega jednak narracja wokół edukacji domowej w samym ministerstwie. We wtorek wiceminister Izabela Ziętka spotkała się z przedstawicielami szkół, stowarzyszeń i fundacji organizujących tę formę kształcenia. Padły też ważne dla środowiska słowa.

  • Nie tak dawno wyzywani byliśmy od „edukacji stadionowej” czy „edukacji platformowej”. We wtorek usłyszeliśmy od minister Izabeli Ziętki, że jesteśmy ważnym elementem systemu – mówi Michał Cieśla z Fundacji “Szkoła w Chmurze”. – Cieszy nas otwartość ministerstwa na nasz głos. Otwiera to drogę do zrozumienia wartości jaką jest Szkoła w Chmurze i znalezienia najlepszych rozwiązań do jej funkcjonowania i rozwoju.

Edukacja domowa to formalnie spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Realnie to możliwość edukacji w innym niż tradycyjny model uczenia się. Edukacja zaproponowana przez Szkołę w Chmurze, to postawienie ucznia w centrum uwagi i zapewnienie mu całego spektrum wsparcia w rozwoju pasji i talentów, z podstawą programową z jednej strony, a z drugiej z nauczycielem w roli mentora, warsztatami, centrami spotkań czy robotyki i wsparciem psychologicznym. Fundacja “Szkoła w Chmurze” podkreśla, że nie chce być skazana na edukację zaprojektowaną przez Przemysława Czarnka. To on swoją decyzją zmienił zasady podziału finansowania dla organizatorów edukacji domowej. Dla wszystkich szkół powyżej 200 uczniów wprowadził finansowanie na poziomie 20 proc. tego, co otrzymują ich rówieśnicy w szkołach tradycyjnych. Szkoła w Chmurze dziś to blisko 30 tys. uczniów. Przywrócenie sprawiedliwego finansowania, czyli subwencja oświatowa na postulowanym poziomie 0,8 dla wszystkich uczniów w ED to przede wszystkim możliwość korzystania z tej formy bezpłatnie.

  • Szkoła w Chmurze z założenia oferuje całe swoje wsparcie bez konieczności pobierania opłat od rodziców. Tak jest przy poziomie 0,8, w którym zaczynaliśmy. Przy obecnym poziomie 0,2 nie jest to możliwe – podkreśla Barbara Jędrusiak, dyrektorka Szkoły w Chmurze.
spotkaniesrodowiskaEDwMEN

Rzecznik Praw … Ucznia

„Szkoła w Chmurze” staje w obronie ucznia. Jest bezpieczną przestrzenią, w której radość z uczenia się odzyskują szczególnie Ci, którzy w tradycyjnej szkole doświadczyli znęcania się ze strony rówieśników czy niesprawiedliwego traktowania ze strony nauczycieli. Mnożą się raporty kolejnych stowarzyszeń i fundacji walczących o prawa ucznia. Wskazują na szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu wielu placówek w kraju. W środę przedstawiciele NGO spotkali się z Moniką Horną-Cieślak, Rzeczniczką Praw Dziecka.

  • Szkoła w Chmurze to nie tylko edukacja, ale i szeroko pojęte wsparcie – także psychologiczne – dla dzieci i młodzieży. Uczniowie wśród wielu powodów wyboru naszej szkoły wskazują także, że zdecydowali się na nią z uwagi na łamanie swoich praw w tradycyjnej szkole. Niezwykle cenimy deklarację Rzeczniczki Praw Dziecka o możliwości utworzenia stanowiska Rzecznika Praw Ucznia, który w szczególny sposób zadbałby o poszanowanie praw dzieci i młodzieży w szkole. Wspieramy projekty i postulaty stowarzyszeń prezentujących gotowe zapisy prawne dające umocowanie dla takich rozwiązań. Dlaczego? Chcemy powszechnego poszanowania praw oraz zapewnienia dobrostanu uczniów. Niezależnie od formy edukacji. Nasze doświadczenia pokazują, że przy innym podejściu do ucznia, można stworzyć warunki do jego wszechstronnego rozwoju. Chętnie dzielimy się naszymi dobrymi praktykami – mówi Michał Cieśla.

Fundacja “Szkoła w Chmurze” deklaruje chęć ścisłej współpracy w ramach zespołów, które powstaną przy Rzeczniczce Praw Dziecka. Szczególnie tych mających przygotować rozwiązania prawne w zakresie praw uczniowskich, ale i mogących zwiększyć dobrostan oraz zadbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Szkoła w Chmurze wraz z innymi organizacjami działającymi w obszarze edukacji współtworzy Sieć Organizacji Społecznych SOS dla Edukacji. Dzieli się swoim doświadczeniem w wypracowywaniu rozwiązań mogących usprawnić cały system edukacji. Jest jednym z sygnatariuszy “Paktu dla Edukacji”, aktywnie uczestniczy w pracach Sieci. Poza prowadzeniem autorskiego modelu edukacji stawia na wzmacnianie społeczeństwa w oparciu o ideę odpowiedzialności, wolności, demokracji, elastyczności, szacunku i komunikacji bez przemocy. Realizuje to poprzez inicjowanie projektów badawczych oraz rozwiązań informatycznych wspierających edukację, prowadzenie i zakładanie placówek oświatowych, rozwijanie platform komunikacyjnych, promocję idei przedsiębiorczości i angażowanie społeczeństwa w dialog na temat demokracji.

O Szkole w Chmurze:

Szkoła w Chmurze to wyjątkowe miejsce edukacyjne, które od 5 lat funkcjonuje jako alternatywa dla szkół tradycyjnych. Wprowadza rewolucyjne podejście, umożliwiające rodzicom zapewnienie nowoczesnej formy nauczania bez konieczności dysponowania dużymi środkami finansowymi czy posiadania rozległej wiedzy i czasu do nauczania w domu. Szkoła w Chmurze to przestrzeń, w której wspierane są pasje i przywracana jest radość z uczenia się. Celem Szkoły jest dostarczanie edukacji dostosowanej do potrzeb XXI wieku, niezależnie od lokalizacji czy zasobów finansowych. Nie mylmy tego z edukacją zdalną, nie mylmy z edukacja online. Nie chodzi o to, żeby edukacja polegała na siedzeniu kilku godzin dziennie przed komputerem, ale żeby uczniowie korzystali z całego piękna i zasobów, które są dostępne w ofercie miast, metropolii i regionów. Szkoła w Chmurze daje uczniom wolność wyboru. Nie ma sztywnego harmonogramu nauki. Preferuje uczenie przez doświadczenie. Uczniowie mogą podejść do zadań w dogodnym dla siebie czasie. Koncepcja nauki blokami tematycznymi pozwala na głębsze zanurzenie się w wybraną dziedzinę. Jednak to nie tylko metodyka przyciąga uwagę rodziców i uczniów. W szkole podkreśla się, że każdy uczeń może doświadczyć, że nauka może być fascynująca, a brak sukcesów w tradycyjnym systemie niekoniecznie wynika z braku zdolności uczniów, ale z niewłaściwych warunków nauczania. Szkoła w Chmurze to największa szkoła wspierająca edukację domową w Polsce, choć nie jedyna. Dziś to blisko 30 tys. uczniów oraz tysiąc nauczycieli i warsztatowców. Szkoła w Chmurze chce kontynuować swoją misję reformowania edukacji, zapewniając uczniom przestrzeń do rozwijania talentów oraz czerpania radości z nauki. To miejsce, gdzie edukacja staje się inspirującym procesem, a nie tylko obowiązkiem. Na świecie w edukacji domowej kształciło się wielu znanych i cenionych ludzi, w tym trzech byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych, Winston Churchill, Leonardo da Vinci, Mark Twain czy Maria Konopnicka. Więcej o projekcie na stronie internetowej: https://szkolawchmurze.org/