Modnie i Zdrowo

Gniazdka elektryczne w ścianie kontra izolacyjność akustyczna – na co zwrócić uwagę?

11 października 2017 | Opracowała Ewelina Czyżewska

Fot. Pixabay

Izolacyjność akustyczna ścian, wpływa na komfort mieszkania w danym budynku. Dlatego ważne jest, by ściany wykonać z ciężkich i masywnych materiałów, które trudno wprawić w wibracje i drgania. Na utrzymanie tej właściwości mają jednak również wpływ inne czynniki m.in. prawidłowe sytuowanie osprzętu elektrycznego. Podpowiadamy  jak rozmieścić gniazdka i łączniki, aby nie obniżały izolacyjności akustycznej przegrody.

Bloczki silikatowe stanowią szczelną zaporę dla różnego rodzaju dźwięków. Ich właściwości w zakresie izolacyjności akustycznej można jednak pogorszyć nieumiejętnym montażem instalacji elektrycznej. – Każda ingerencja w strukturę elementów murowych, może powodować pogorszenie akustyki całej konstrukcji – wyjaśnia Joanna Nowaczyk, doradca techniczny Grupy SILIKATY. – Dlatego też zaleca się, aby instalację elektryczną rozprowadzać w warstwie tynku lub, jeśli jest to technicznie niemożliwe, w płytkich bruzdach, czyli otwartych kanałach biegnących poziomo, pionowo lub ukośnie w odniesieniu do płaszczyzny spoin wspornych. Gniazdka elektryczne i łączniki mocujemy natomiast we wnękach, czyli wgłębieniach w ścianie. Zarówno wnęki, jak i bruzdy powinno się wycinać, unikając nakłuwania czy wybijania, szczególnie jeśli ściana ma mniejszą grubość niż 180 mm.

Gniazdka elektryczne mocno przewodzą dźwięki, jednak pamiętajmy, że pojedynczy element nie pogorszy od razu izolacyjności akustycznej. – Należy jednak unikać lokalizowania kilku gniazdek blisko siebie i zwrócić uwagę, by były one ułożone asymetrycznie względem siebie po obu stronach ściany – kontynuuje Joanna Nowaczyk. Wnęka na gniazdko powinna być stosunkowo płytka i jak najlepiej dopasowana do wielkości montowanego elementu. Bardzo istotne jest, aby po założeniu osprzętu elektrycznego i po ułożeniu instalacji, pozostałą przestrzeń uszczelnić i starannie wypełnić zaprawą. Pozostawienie wolnej przestrzeni może pogorszyć izolacyjność akustyczną nawet o kilka decybeli.

Warto pamiętać też, że występowanie bruzd i wnęk wiąże się również z redukcją nośności przegrody. Można tego nie uwzględniać jedynie w przypadku tzw. bruzd i wnęk pomijalnych w obliczeniach, które dopuszczone są zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1. W przeciwnym razie należy obliczeniowo sprawdzić nośność przekroju osłabionego ich obecnością. – W trakcie wycinania bruzd czy wnęk, należy bezwzględnie unikać sytuacji, w której odsłonięte zostaną drążenia – przestrzega doradca techniczny Grupy SILIKATY. – Nie należy również układać instalacji elektrycznych w sieci kanałów, a kable nie powinny być prowadzone w kanałach powstałych z połączenia drążeń bloczków układanych w kolejnych warstwach.