Modnie i Zdrowo

Pomagamy, doradzamy, urzeczywistniamy marzenia. Stowarzyszenie BRUNO

31 sierpnia 2016 | Opracowanie Alina Bosak

Stowarzyszenie Bruno. Fot. Archiwum Bruno

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO” powstało z inicjatywy trzech wspaniałych kobiet, matek niepełnosprawnych dzieci, które mając za sobą bagaż doświadczeń,  postanowiły pomagać innym matkom, rodzinom dotkniętym dramatem niepełnosprawności…

DLACZEGO TO SPOTKAŁO MNIE I MOJE DZIECKO?

Długo oczekiwana chwila narodzin ukochanego dziecka, radości i euforii, która nagle zmienia się w dramat, rozpacz i tragedię całej rodziny… Coś poszło nie tak?… ciężki poród…, błąd lekarza….i nagle cały budowany obraz przyszłości zmienia się diametralnie.

Niekiedy już  fakt przeżywania cudownej ciąży, zamienia się w trakcie jej trwania w lęk i rozpacz, że urodzi się chore dziecko. Pojawiają się pytania:  jak chore?.. w jakim stanie? … ile będzie żyło?… czy przerwać ciążę?… a może oddać zaraz po urodzeniu?

Nie ma prostych pytań i odpowiedzi. To pytania i odpowiedzi, które „dręczą”  wiele z naszych rodzin. Na myśl ciśnie się pytanie : Dlaczego? Dlaczego moje dziecko, dlaczego ja muszę tego doświadczyć? Gdzie został popełniony błąd? Kto zawinił? Kto?….

POPROSZĘ O EUTANAZJĘ DLA MNIE I MOJEGO DZIECKA …

Decyzja: to moje dziecko, więc nie mogę tak po prostu, łatwo się poddać, będę walczyć, na pewno jest dla nas ratunek… Przychodzi jednak szara smutna rzeczywistość, bezduszność procedur urzędniczych, nieustanne wizyty w szpitalach, testowanie nowych leków, bariery finansowe, długie kolejki oczekiwania na kolejną terapię, ciągły pośpiech i godziny spędzone w samochodzie…. Niejednokrotnie jest jeszcze rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego, zagubione odepchnięte przez rodziców z racji pełnego poświecenia się dziecku choremu… I ciągły płacz, płacz, płacz , morze łez…. Samotność, bezradność, depresja, rozwód ….. I znowu płacz, płacz, płacz i morze łez niepełnosprawnego malucha…. Jak mu pomóc?… Obłęd, szaleństwo i samobójcze myśli…. Nie to ponad ludzkie siły. Nie  proszę, krzyczę  rozpaczliwie …. chcę eutanazji…. Tak dłużej nie można żyć…

MIŁOŚĆ PONAD WSZYSTKO

Jeśli mamy oparcie ze strony partnera, prawdziwe kochającej rodziny jest dużo łatwej. Sprawdza się powiedzenie: „Co nas nie zabije to nas wzmocni”. Nagle przychodzi otrzeźwienie, bunt wobec procedur urzędniczych, długich kolejek, godzin spędzanych w samochodzie, wiecznego zmęczenia, rozpaczy, zaniedbań wobec zdrowego rodzeństwa i tak często zaniedbywanego własnego zdrowia i higieny psychicznej. Dość…Zacznijmy działać, a nie użalać się nad sobą…  Wsparcie rodzinne, miłość ponad wszytko, prawdziwa, czysta, bezinteresowna, która jednoczy, leczy i motywuje do działania, daje nadzieję na przyszłość…

UŚMIECHNIĘTE DZIECKO, SZCZEŚLIWE DZIECKO

Zacznijmy od początku, czego tak naprawdę pragnę dla mojego chorego dziecka, zdrowego rodzeństwa, pozostałych członków rodziny. Ważne, aby uświadomić sobie, że choroba nie dotyczy tylko niepełnosprawnego dziecka, dotyczy całej rodziny i przychodzi niespodziewanie jak huragan, jak długa noc i koszmarny sen… Nowy dzień, nowe pomysły, nowe wyzwania i pozytywna motywacja …

Organizacja rodzinna, matczyna, ciepła i czuła na nieszczęście, wspierająca i zapewniająca kompleksowe terapie dla wszystkich członków rodziny…

Stowarzyszenie „BRUNO”…

Im bardziej się otwierasz, cieszy Cię nawet najmniejszy postęp Twojego chorego dziecka, im większa motywacja,  tym TY stajesz się bardziej radośniejszy… im mniej negatywnych emocji, tym więcej ukojenia, ciszy i spokoju… i nagle Twoje dziecko przestaje płakać… wychodzi słońce… pojawi się uśmiech… a ten uśmiech staje się bezcenny i stanowi dla Ciebie magiczną nagrodę…

„ZŁOTA RYBKA”

Zarażasz ludzi pozytywną energią… Jak działać kiedy brak jest funduszy… To nie problem, kiedy masz wsparcie w terapeucie i rodzicach, którzy cenią sobie terapię w wodzie…

Pomysłodawczynią powołaniaw maju 2012 r. przy Stowarzyszeniu BRUNO Szkółki Pływackiej „Złotej Rybki ”jest Monika Kaczor, z wykształcenia fizjoterapeutka, posiadającą kwalifikacje do prowadzenia terapii w wodzie i uprawnienia instruktora pływania oraz posiadająca bogate doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z koncepcją Halliwick, która polega na zachęcaniu dziecka do uczestnictwa w różnego typu grach i zabawach, ukierunkowanych na osiąganie coraz większego poczucia bezpieczeństwa w wodzie, a w efekcie, do uzyskania maksymalnej niezależności w tym środowisku. Istotnym elementem terapii jest troska o odczuwanie szczęścia uczestników podczas zajęć. Dzięki wyporności wody wiążącej się z efektem odciążającym, wiele dzieci może wykonywać nawet te ćwiczenia, których są dla nich zbyt trudne na powierzchni.

 „INA”

Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy „INA” to placówka edukacyjna, która powstała pod Stowarzyszeniem „BRUNO”  w styczniu 2013r. Z jednej strony umożliwia realizacje obowiązku szkolonego uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z głębokim upośledzeniem umysłowym, a z drugiej strony dla tych Podopiecznych  prowadzone są kompleksowe terapie wspomagające proces edukacji m.in.: zajęcia fizjoterapeutyczne, SI,  neurologopedyczne, audiologiczne, terapia widzenia. „INA” świadczy „pomoc inaczej”, gdyż  terapeuci prowadzą zajęcia w trybie indywidualnym. „INA” to unikalne i kompleksowe podejście do Wychowanka, a  domowa atmosfera wpływa na jego pozytywny rozwój społeczny i emocjonalny. Placówka świadczy usługi w trybie dziennym, od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-16.00 co umożliwia rodzicom i opiekunom  podjęcie pracy zawodowej. Jest to szczególnie ważne, gdyż zapewnienie fachowej pomocy  dziecku niepełnoprawnemu, przekłada się na komfort psychiczny rodzica. Istotnym elementem staje się przywrócenie rodziców niepełnosprawnego dziecka społeczeństwu, gdyż często z poczucia winy i wstydu, z obawy przed napiętnowaniem ukrywają się w zaciszu domowym, popadając w nałogi i depresję. Akceptacja środowiska jest niezwykle ważna i przeciwdziała obojętności i wykluczeniu społecznemu.  „INA” wspomaga rodziców, daje poczucie bycia kochanym i potrzebnym.

PRZYSZŁOŚĆ PRZED NAMI

Planujemy doposażyć Stowarzyszenie we flotę samochodową. Aktualnie brak środków transportu powoduje, że terapeuci  i wolontariusze często dojeżdżają do Podopiecznych na specjalistyczne zajęcia autobusami, tracąc przy tym bardzo dużo czasu, który mogliby efektywniej zagospodarować na terapie dla innych niepełnosprawnych dzieci.

W sferze  planów Stowarzyszenia pozostaje wbudowanie specjalistycznego ośrodka, który umożliwiłby prowadzenie terapii dla ok 100 Podopiecznych, nie tylko z zakresu fizjoterapii i edukacji, SI,  terapii widzenia ale i umożliwiłby prowadzenie terapii w wodzie, czy zajęć teatralnych. W placówce młodzież niepełnosprawna mogłaby znaleźć zatrudnienie w gastronomii, pracach porządkowych, czy pielęgnacyjnych w ogrodzie.

OPP- 1%

We wrześniu  2014 roku Stowarzyszenie „BRUNO” otrzymało status organizacji pożytku publicznego, co umożliwia organizacji pozyskiwanie dodatkowych środków z tytułu darowizn i dobrowolnych wpłat z 1%. Zainteresowanie Stowarzyszeniem oraz Ośrodkiem” INA” rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi z miesiąca na miesiąc jest coraz większe, a co się z tym wiąże to wzrastające zapotrzebowanie na specjalistyczne terapie zarówno dla dzieci niepełnosprawnych, rodzeństwa czy też rodziców, opiekunów i dziadków. Oferta Stowarzyszenia w 95% obejmuje bezpłatne terapie dla Podopiecznych m.in. takie jak fizjoterapię, logopedię, neurologopedię, muzykoterapię, zajęcia psychologiczne, zajęcia pedagogiczne, tyflopedagogiczne, terapię w wodzie, SI, hipoterapię. Stowarzyszenie organizuje również zajęcia warsztatowe dla rodzeństwa dzieci niepełnosprawnych i zdrowych rówieśników  oraz okazyjne  spotkania grup wsparcia i wycieczki dla rodzin.