Modnie i Zdrowo

Retinopatia cukrzycowa. Częste powikłanie, grożące ślepotą

30 sierpnia 2016 | Tekst lek. med. Katarzyna Rusin-Kaczorowska

Katarzyna Rusin-Kaczorowska Fot. Tadeusz Poźniak

Cukrzyca stanowi jeden z największych problemów medycznych współczesnego świata. Jednym z organów, w których pojawiają się powikłania tej choroby, jest narząd wzroku. Niepodjęcie leczenia w odpowiednim stadium choroby może skutkować ślepotą.

Powikłania  obejmują m.in. uszkodzenie siatkówki, nazywane retinopatią cukrzycową, w tym jej części centralnej – plamki żółtej, nazywane makulopatią cukrzycową lub cukrzycowym obrzękiem plamki. Są one efektem uszkodzenia bariery krew-siatkówka, prowadzącego do przeciekania składników krwi z naczyń krwionośnych do siatkówki oraz efektem niedotlenienia siatkówki i nerwu wzrokowego. Każda z postaci retinopatii daje inne objawy odczuwane przez pacjenta oraz inne zmiany w dnie oka.

Makulopatia i cukrzycowy obrzęk plamki stopniowo pogarszają ostrość widzenia, natomiast retinopatia cukrzycowa proliferacyjna, nieleczona, może spowodować nagłą, całkowitą ślepotę.

Zmiany w siatkówce  rozwijają się wprost proporcjonalnie do czasu trwania cukrzycy oraz zależnie od jej typu. Po 20 latach trwania cukrzycy stwierdza się je  u prawie wszystkich chorych na cukrzycę typu 1 oraz u 60 proc. osób chorych na cukrzycę typu 2. Podstawowe znaczenie w powstawaniu schorzenia mają hiperglikemia i nadciśnienie tętnicze.

Po 15 latach choroby około 2 proc. pacjentów będzie niewidomych, a u ok. 10 proc. rozwinie się ciężkie uszkodzenie wzroku. Po 20 latach u więcej niż 75 proc. pacjentów rozwinie się któraś z form retinopatii cukrzycowej!

Retinopatia cukrzycowa w początkowym okresie rozwoju pozostaje zupełnie bezobjawowa. Nie powoduje ona ani pogorszenia widzenia, ani tym bardziej dolegliwości bólowych. Jej rozpoznanie możliwe jest wyłącznie w trakcie specjalistycznego badania okulistycznego. Zdarza się, że zaawansowana retinopatia proliferacyjna przebiega z pełną ostrością wzroku i – nieleczona – nagle może doprowadzić do ślepoty, np. z powodu krwotoku do ciała szklistego. Dlatego tak ważne są regularne badania okulistyczne.

Diagnozę może postawić jedynie lekarz po wykonaniu szeregu badań, m.in. badania dna oka w lampie szczelinowej po poszerzeniu źrenic kroplami, OCT (optyczna koherentna tomografia), angiografii fluoresceinowej.

Zwykle pierwsze odczuwane przez pacjenta objawy dotyczą bardziej zaawansowanych stadiów retinopatii. Najczęściej następuje stopniowe pogorszenie ostrości wzroku, trudności z czytaniem, mimo stosowania okularów. Dodatkowo chory może zauważyć „męty” w polu widzenia. U niektórych pacjentów może jednak dojść do nagłej utraty widzenia z powodu krwotoku do ciała szklistego, zakrzepu żyły środkowej nerwu wzrokowego, ostrej neuropatii niedokrwiennej, trakcyjnego odwarstwienia siatkówki.

Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi makulopatii cukrzycowej są:

 • długo trwająca, nierozpoznana lub źle leczona cukrzyca
 • stężenie hemoglobiny glikowanej wyższe niż 7,5 proc.
 • gwałtowne, duże wahania stężenia glukozy we krwi
 • podwyższone ciśnienie tętnicze krwi (> 130/80)
 • zbyt wysokie stężenie tłuszczy we krwi (HDL, cholesterol)
 • otyłość
 • przyjmowanie niektórych leków.

Szacuje się, że w Polsce cukrzycowy obrzęk plamki występuje u ok. 50 tys. chorych. Atakuje w większości młodą populację pacjentów, którzy po utracie wzroku stają się niezdolni do pracy. Dopóki widzenie jest stosunkowo dobre (stadium łagodne  występuje u ok. 60 proc. chorych), pacjenci ci nie podejmują działań diagnostyczno-terapeutycznych.

Skuteczna i przychodząca w porę interwencja i leczenie mogą u 90 proc. pacjentów zmniejszyć ryzyko rozwoju retinopatii, więc także ryzyko jej progresji do cukrzycowego obrzęku plamki (DME). WHO zaleca regularne badania przesiewowe pacjentów cukrzycowych pod kątem objawów retinopatii...

Początkowo pacjent nie zauważa zmian w widzeniu. Dlatego też istotna jest regularna kontrola okulistyczna  – minimum raz na 12 miesięcy, następnie, w zależności od zaawansowania choroby – częściej.

 Pierwsze badanie okulistyczne w kierunku rozwoju retinopatii u osób chorych na cukrzycę powinno być przeprowadzane:

 • u osób chorych na cukrzycę typu 1 – w ciągu 3 lat od rozpoznania, jeżeli pacjent ma lat 10 i więcej, corocznie powtarzane
 • u osób chorych na cukrzycę typu 2 – w momencie rozpoznania i corocznie powtarzane
 • u kobiety chorej na cukrzycę, planującej ciążę – badanie w trakcie I trymestru ciąży.

Wybór metody leczenia retinopatii cukrzycowej  jest uzależniony od stopnia zaawansowania i rodzaju uszkodzenia siatkówki. Głównym celem terapii jest zahamowanie postępu zmian chorobowych w obszarze plamki oraz utrzymanie możliwie najlepszej ostrości widzenia.

Stosowane obecnie metody leczenia cukrzycowego obrzęku plamki, to m.in.: iniekcje leku do wnętrza gałki ocznej – anty-VEGF, laseroterapia siatkówki, glikokortykosteroidy. Natomiast w zaawansowanej retinopatii konieczna jest intensywna laseroterapia siatkówki, tzw. panfotokoagulacja.

Ostatecznie w  stanach ciężkiej retinopatii z wylewami krwi do ciała szklistego wykonuje się operacje witrektomii oraz iniekcje leków anty-VEGF do wnętrza gałki ocznej.

Postępowi  retinopatii cukrzycowej sprzyjają:

 • ciąża
 • okres dojrzewania płciowego
 • operacja zaćmy.

Powikłaniom okulistycznym w cukrzycy można zapobiegać, unikając diety bogatej w tłuszcze zwierzęce na korzyść zwiększonego spożycia ryb, warzyw oraz owoców, ograniczając konsumpcję alkoholu czy rezygnując z palenia papierosów. Dużą rolę odgrywa także regularna aktywność fizyczna.