Modnie i Zdrowo

Tomografia komputerowa serca. Niezwykle pomocna w leczeniu chorób

23 sierpnia 2016 | Z DR. N. MED. RADOSŁAWEM RAMOTOWSKIM, kierownikiem Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu im. Św. Rodziny w Rudnej Małej, rozmawia ANNA OLECH

Fot. Tadeusz Poźniak

Anna Olech: W Szpitalu im. Św. Rodziny wykonywana jest tomografia komputerowa serca. Co to za badanie?

Dr n. med. Radosław Ramotowski: Jest to nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej serca. Dzięki wysokiej rozdzielczości dwu- i trójwymiarowych obrazów można określić stan serca, m.in. nieprawidłowości, wady budowy i schorzenia mięśnia sercowego i jam serca, zastawek, tętnic płucnych i aorty oraz oczywiście tętnic wieńcowych. To innowacyjne badanie pozwala z wysoką pewnością potwierdzić lub wykluczyć organiczną przyczynę choroby wieńcowej serca, ocenić obecność i rozległość zmian miażdżycowych, zwężeń tętnic wieńcowych. Nasz szpital był pierwszym miejscem na Podkarpaciu, gdzie wykonywano to badanie.

Jakie choroby są wskazaniem do tego, by wykonać takie badanie?

Miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, czyli choroba wieńcowa, a także wady serca, zaburzenia czynności mięśnia sercowego i zastawek serca, problemy z aortą, nieprawidłowości budowy żył płucnych, które mogą prowadzić do zakłócenia rytmu serca, choroby osierdzia. Tomografię komputerową serca należy wykonać, gdy istnieje ryzyko choroby wieńcowej, wyniki EKG są niejasne lub niejednoznaczne, pojawia się ostry lub umiarkowany ból w klatce piersiowej, a przy teście wysiłkowym są nowe objawy lub nasilają się dotychczasowe, pojawiają się podejrzenia niewydolności wszczepionych pomostów aortalno-wieńcowych. Oczywiście, pacjent musi być w dobrym stanie ogólnym, co jest warunkiem, by badanie wyszło dobrze. W przypadku ostrej „wieńcówki”, z bólem i dolegliwościami stenokardialnymi, pacjent trafia na oddział hemodynamiki i tam jest wykonywana tradycyjna koronarografia. Ale wszystkie inne przypadki bardziej przewlekłych dolegliwości możemy badać bezpiecznie i skutecznie.

Na co powinna być przygotować osoba, która poddaje się temu badaniu? Jak ono przebiega?

Sposób wykonania koronarografii TK jest bardzo komfortowy i bezpieczny dla pacjenta. Badanie trwa około 10 minut, przy czym sam skan 20-30 sekund, a całkowity pobyt pacjenta w szpitalu maksymalnie dwie godziny. Znacznie dłużej trwa opracowanie uzyskanych danych i ich ocena. Przed badaniem pacjentowi podawany jest lek, który spowalnia i stabilizuje tętno. Korzystne jest również podanie wcześniej łagodnego środka uspokajającego. Na klatce piersiowej umieszcza się elektrody podłączone do urządzenia EKG, które jest zsynchronizowane ze skanerem TK. W trakcie badania pacjent leży wygodnie na ruchomym stole tomografu komputerowego i wykonuje komendy prowadzącego badanie technika (np. wstrzymanie oddechu). Dożylnie przy pomocy wstrzykiwacza automatycznego podawany jest kontrast w celu uwidocznienia naczyń krwionośnych i jam serca. Po badaniu pacjent pozostaje jeszcze pod opieką pielęgniarki i lekarza, po czym może wrócić do domu. Ważne, by w czasie badania serce uderzało miarowo i maksymalnie 80 razy na minutę. Jednak nie wszyscy mogą korzystać z tego badania, ponieważ u pacjentów, którzy mają arytmię i częstoskurcz serca, wychodzi ono niemiarodajnie. Ale we wszystkich innych przypadkach, gdy serce można na tyle uspokoić, że bije w miarę wolno i miarowo, jest to bardzo dobre badanie, a jego czułość jest porównywalna do normalnej koronarografii wykonywanej inwazyjnie.

Czyli po raz kolejny najnowsze technologie służą diagnozowaniu i leczeniu osób zmagających się z różnymi schorzeniami.

Tak. Tomografia komputerowa serca jest bardzo nowoczesnym badaniem. Jest niezwykle skuteczną pomocą w popularnych w tej chwili metodach leczenia chorób serca. Obecnie arytmię serca często leczy się metodą termoablacji, a do tego potrzebna jest np. ocena spływu żył płucnych, w czym tomografia jest bardzo pomocna. Można również ocenić morfologię i czynność skurczową samego mięśnia sercowego. Przyszłość tego badania jest naprawdę obiecująca.