Modnie i Zdrowo

Jakie badania profilaktyczne robić przynajmniej raz w roku?!

4 marca 2020 | Opracowanie Katarzyna Grzebyk
Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Raz w roku warto wykonać podstawowe badania profilaktyczne. Najprostsze badania, czyli badanie krwi i moczu pozwolą skontrolować stan zdrowia, a co najważniejsze – mogą zapobiec wielu chorobom. Po ukończeniu 40. roku życia należy kontrolować także poziom cholesterolu.

Według zaleceń lekarzy, podstawowe badania profilaktyczne, czyli badanie krwi i moczu trzeba robić raz w roku.

morfologia krwi pomocna jest w diagnostyce wielu chorób. Wykonuje się ją na czczo – przed badaniem nie wolno nic jeść ani pić. Natomiast dzień wcześniej ostatni posiłek powinien być lekki i najpóźniej o godz. 18. Obfity posiłek zjedzony późno podwyższy zarówno poziom glukozy we krwi jak i cholesterolu.

badanie moczu przynosi wiele informacji na temat zdrowia dzięki sprawdzeniu m.in. zawartości glukozy, bilirubiny, ciał ketonowych, białka, pH i leukocytów w moczu. Pozwala ocenić funkcję układu moczowego, nerek i wątroby; wykrywa cukrzycę, choroby metaboliczne oraz zakażenia.

po 40. roku życia badanie na poziom cholesterolu, czyli lipidogram. Podwyższony poziomu cholesterolu LDL, czyli „złego”  może świadczyć o chorobach układu krwionośnego, takich jak miażdżyca, zawał serca, choroba wieńcowa. Wysoki poziom cholesterolu HDL, czyli „dobrego”, zmniejsza ryzyko tych chorób. Badanie warto wykonać ze względu na trój glicerydy – wzrost ich stężenia może wiązać się z występowaniem cukrzycy, niedoczynności tarczycy, chorób trzustki lub nerek, otyłości.

kobiety powinny pamiętać o mammografii i cytologii; kobiety po 50. roku życia powinny wykonać mammografię raz na dwa lata. Kobiety  po 25. roku życia co trzy lata powinny robić badanie cytologiczne.