Modnie i Zdrowo

Bezpłatne badania dla mieszkańców Rzeszowa. Gdzie i kiedy można je wykonać

11 lipca 2018 | Modnie i Zdrowo

Fot. Pixabay

Mieszkańcy Rzeszowa mogą skorzystać z bezpłatnych programów zdrowotnych finansowanych z budżetu miasta Rzeszowa. W 2018 roku mogą skorzystać m.in. z badania w celu wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, badań USG piersi dla kobiet, badań mammograficznych dla kobiet, badań w kierunku wykrywania cukrzycy czy raka jelita grubego.

  1. Program profilaktyki raka piersi – profilaktyczne badania ultrasonograficzne piersi dla kobiet w wieku od 25. do 49. roku życia.

Z badań USG piersi – bez skierowania lekarskiego mogą  skorzystać  panie,  w  przedziale wiekowym od 25 do 49 lat,  mające zameldowanie stałe lub tymczasowe w Rzeszowie w:  Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 21; we wtorki w godz. od 14.00 do 18.00, nr tel. do rejestracji: 17 85 35 281 do 84 wew. 314 lub osobiście w Pracowni RTG (parter pok.1) od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.00 – 17.00 i Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8a w środy w godz. od 13.15 do 15.15, nr tel. do rejestracji: 17 85 380 51 do 55  lub osobiście w  pok. 22 (parter), od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.00 – 14.00.

Termin realizacji programu:  do 20 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania limitu badań.

 

  1. Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców Rzeszowa.

Celem programu jest ograniczenie skali zakażeń wirusem HCV w populacji  mieszkańców Rzeszowa oraz ich wczesne wykrywanie, a także zwiększenie wiedzy na temat czynników ryzyka wirusowego zapalenia wątroby typu C i profilaktyki w tym zakresie.

Z bezpłatnych badań na obecność przeciwciał anty – HCV we krwi – bez skierowania lekarza POZ, mogą skorzystać kobiety i mężczyźni w wieku od 18 roku życia, mający zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Rzeszowa. W szczególności zapraszane są osoby hospitalizowane w ciągu ostatnich 15 lat minimum jeden raz, po przebytych drobnych zabiegach medycznych w ostatnich 15 latach, osoby bezrobotne. Program realizowany jest w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie  przy ul. Hetmańskiej 21, w Punkcie poboru krwi (pok.19) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 9.30, w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8a, w Punkcie poboru krwi (pok.102) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 9.30 oraz w Szpitalu Miejskim przy ul. Rycerskiej 4, w Punkcie poboru krwi od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00. Rejestracja do Programu nie jest wymagana.

Termin realizacji programu: do 30 listopada 2018 r. lub do wyczerpania limitu badań.

 

  1. Program profilaktyki raka piersi – badania mammograficzne dla kobiet od 70. roku życia

Osobami uprawnionymi do profilaktycznych badań mammograficznych oraz w uzasadnionych medycznie przypadkach do badań uzupełniających tj. USG – piersi czy biopsji cienkoigłowej, są mieszkanki Rzeszowa posiadające zameldowane stałe lub tymczasowe w Rzeszowie. Badania realizuje Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 21 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 10.00 do 11.00 i we wtorki w godz. od 16.30 do 18.00. Prośba o wcześniejszą rejestrację pod nr tel.:17 85 35 281 do 84 wew. 330 lub osobiście w Pracowni Mammograficznej w poniedziałki od środy do piątku w godz. od 8.30 do 16.00, we wtorki od 10.30 do 18.00.

Termin realizacji programu: do 20 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania limitu badań.

 

  1. Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2, powyżej 45. roku życia.

Celem programu jest zapobieganie powikłaniom cukrzycy jakim jest m.in. retinopatia cukrzycowa. Wczesne wykrycie choroby pozwoli osobom chorującym na cukrzycę, na zachowanie wzroku. Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn, mieszkańców Rzeszowa chorujących na cukrzycę, w wieku  45 lat lub więcej.

W ramach programu są wykonywane podstawowe badania okulistyczne, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,  badanie dna oka po rozszerzeniu źrenic, fotografia dna oka.

W uzasadnionych medycznie przypadkach wykonywane są pogłębione badania takie jak: badanie ultrasonograficzne oka, tomografia dna oka (OCT), badanie angiografii fluoresceinowej.

Program realizowany jest w  Oddziale Okulistyki Szpitala Miejskiego przy ul. Rycerskiej 4 w piątki w godz. od 12.00 do 16.00, nr tel. do rejestracji: 17 86 110 31 do 37 wew. 324 lub osobiście w sekretariacie Oddziału Okulistyki od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.00.

Termin realizacji programu: do 30 listopada 2018 r. lub do wyczerpania limitu badań.

 

  1. Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób od 40. roku życia.

Uczestnikami programu mogą być kobiety i mężczyźni, zameldowani w Rzeszowie w wieku od 40. roku życia.

Z badań przesiewowych (badania kału na krew utajoną, badania i porady lekarza specjalisty) oraz pogłębionych w uzasadnionych medycznie przypadkach (badanie kolonoskopowe wykonywane w znieczuleniu ogólnym) można skorzystać w Pracowni Endoskopii Szpitala Miejskiego. Konieczna rejestracja do Programu pod nr tel.: 17 861 10 31 do 37 wew. 400 lub osobista w Pracowni Endoskopii (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.30.

Termin realizacji programu: do 20 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania limitu badań.

 

  1. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2, dla osób od 40. roku życia.

W programie będą mogli wziąć udział kobiety i mężczyźni zameldowani w Rzeszowie,  w wieku od 40 roku życia. W ramach badań przesiewowych można zbadać poziom cukru we krwi – brak konieczności wcześniejszej rejestracji. W przypadku potrzeby dalszej diagnostyki wykonywane jest badanie krzywej cukrowej oraz badanie i porada  lekarza specjalisty diabetologa. Badania przesiewowe realizuje:

– Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 w Rzeszowie; Poradnia Diabetologiczna (II piętro, pok. 210) w poniedziałek w godz. 8.00 – 15.00, wtorek – piątek w godz. 7.30 – 14.00.

– Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 w Rzeszowie; Poradnia Pulmonologiczna (parter pok.12) w  poniedziałek w godz. 11.00 do 12.00, w czwartek w godz.11.00 – 14.00.

– Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 w Rzeszowie; Pracownia EKG (III piętro, pok.314) od poniedziałku do piątku  w godz. 7.30 do 9.00.

–  Szpital Miejski – hol przed Izbą Przyjęć Szpitala w dniach: 12 września br., 14 listopada br., 5 grudnia br. w godz. 10.00 – 13.00.

Informacji o programie udzielają pielęgniarki Poradni Diabetologicznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 21 pod nr.: 17 85 352 81 do 84 wew. 318.

Termin realizacji programu: do 20 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania limitu badań.