Modnie i Zdrowo

Problemy z cukrzycą typu 1. Sesja „KiDS and Diabetes in Schools” w Rzeszowie

4 kwietnia 2018 | Opracowanie Angelika Fila

Fot. Pixabay

Sanofi oraz Uniwersytet Rzeszowski zapraszają w czwartek, 5 kwietnia do Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych w Rzeszowie. W sali 104 przy ul. Warzywnej 1a, o godz. 11.00, odbędzie się sesja „KiDS and Diabetes in Schools”. Projekt skierowany jest do dzieci, nauczycieli i rodziców dotkniętych problemem cukrzycy. Program realizowany jest w 15 szkołach na Podkarpaciu.

Program KiDS (Kids and Diabetes in Schools) na rzecz dzieci dotkniętych cukrzycą został opracowany przez Sanofi we współpracy z Międzynarodową Federacją Diabetologiczną (International Diabetes Federation, IDF) oraz Międzynarodowym Towarzystwem na rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą (International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes, ISPAD) w celu wspierania dzieci dotkniętych cukrzycą typu 1 w leczeniu choroby, zwalczania dyskryminacji w środowisku szkolnym oraz budowania świadomości w zakresie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Ta inicjatywa edukacyjna opierająca się na globalnych założeniach KiDS skierowana jest do dzieci w wieku szkolnym (7–14 lat) oraz ich rodziców, nauczycieli, pielęgniarek szkolnych i innych pracowników oświaty.

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia projektu, pierwsze efekty i działania planowane na przyszłość. Spotkanie będzie również okazją do porozmawiania z przedstawicielami szkół z Podkarpacia, zaangażowanymi w projekt oraz studentami, którzy w ramach programu poprowadzą zajęcia.

Współpraca Uniwersytetu Rzeszowskiego i Sanofi

W październiku 2017 podpisano porozumienie o współpracy, pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim i firmą Sanofi. Jednym z celów porozumienia była realizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych. Pierwszym z nich jest rozpoczęta akcja KiDS – projekt na rzecz dzieci dotkniętych cukrzycą.

Polska inauguruje ten projekt w Europie. Na terenie Podkarpacia program stworzony przez Sanofi jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. Do projektu zgłosiło się 15 szkół podstawowych z Rzeszowa. Program lekcji edukacyjnych realizują przeszkoleni studenci Wydziału Medycznego UR, wspierani przez pielęgniarki edukacyjne.

Patronat nad projektem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Prezydent Miasta Rzeszowa, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.

 

PROGRAM Sesji „KiDS and Diabetes in Schools” – 5 kwietnia 2018 r., godz. 11.00

11.00-11.05

  • Rozpoczęcie szkolenia – dr Justyna Wyszyńska, prodziekan ds. Studenckich UR

11.05-11.15

  • Epidemiologia nadwagi, otyłości i cukrzycy w Polsce i na Podkarpaciu –  dr Mariusz Dąbrowski, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Diabetologii

11.15-12.15

  • Cukrzyca u dzieci i młodzieży. Projekt KiDS – Albert  Syta, dyrektor medyczny Działu Kardiologiczno-Diabetologicznego Sanofi

12.15-12.30

  • Pomoc dzieciom z cukrzycą – aspekty praktyczne – mgr Marta Brzuszek, edukator ds. Diabetologii