Modnie i Zdrowo

Dyrektor Solarz odchodzi. Ruszyła procedura powołania nowego

7 marca 2017 | Alina Bosak

Janusz Solarz Fot. Tadeusz Poźniak

Zarząd Województwa Podkarpackiego powołał dziś Komisję Konkursową, która opracuje regulamin i przeprowadzi konkurs na stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Wczorajsze prośby związków zawodowych, by na tym stanowisku pozostawić Janusza Solarza, pozostały bez echa. Kto będzie nowym dyrektorem?

Janusz Solarz na stanowisku dyrektora rzeszowskiej „dwójki” pracował przez 16 lat. Informacja, że 3 marca rozstał się ze szpitalem dal wielu osób była dużym zaskoczeniem. Umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron. Marszałek podkarpacki Władysław Ortyl od początku podkreślał, że powodem jest zła sytuacja finansowa szpitala, którego zadłużenie w 2016 roku wyniosło 26 mln zł. W poniedziałek na spotkaniu z odchodzącym dyrektorem i przedstawicielami personelu, głównie ordynatorami i oddziałowymi, marszałek Władysław Ortyl tłumaczył w ten sposób właśnie personalną decyzję wspólnie z pozostałymi członkami zarządu tj. wicemarszałkami Bogdanem Romaniukiem i Marią Kurowską oraz Stanisławem Kruczkiem. Jednocześnie zapewniał, że „samorząd województwa nie zamierza rezygnować z wiedzy i doświadczenia Janusza Solarza w innym obszarze działalności zawodowej”.

Tego samego dnia w urzędzie marszałkowskim pojawiła się delegacja związków zawodowych, prosząc na piśmie, by Janusza Solarza zostawić na stanowisku dyrektora. Sprawa jest jednak przesądzona.

Dziś do południa  Zarząd Województwa Podkarpackiego powołał Komisję Konkursową, która opracuje regulamin i przeprowadzi konkurs na stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

– Uchwałę podjęto na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym. Zgodnie z ustawą w skład komisji wchodzi 6 przedstawicieli organu prowadzącego czyli samorządu województwa (w tym jeden lekarz), przedstawiciel rady społecznej szpitala oraz przedstawiciel Uniwersytetu Rzeszowskiego. Przewodniczącym Komisji został Lesław Majkut. Pozostali członkowie to: prof. Sławomir  Snela, Wojciech Trzaska, Edward Prajsnar, Beata Bróż-Szaluś, Mariusz Bednarz, Jerzy Cypryś (rada społ.) oraz Artur Mazur (UR).

– Zadaniem komisji będzie opracowanie i przygotowanie regulamin konkursu, następnie jego ogłoszenie i przeprowadzenie zgodnie z ustawowymi wymogami – mówi Tomasz Leyko, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego.

– Zmiana dyrektora w niewielkim stopniu może wpłynąć na sytuację finansową szpitala. Bez względu na to, kto nim zostanie, musiałby być magikiem, aby zlikwidować błąd systemowy, jakim jest finansowanie służby zdrowia w Polsce – stwierdza Zdzisław Szramik, szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy na Podkarpaciu. – Dlatego stanęliśmy w obronie dyrektora Solarza. – Od 27 lat nie pamiętam roku, w którym wynik finansowy szpitala byłby dodatni.

Rzeczywiście, KSW nr 2, największy szpital na Podkarpaciu i jeden z największych w Polsce, stale borykał się z długami. To placówka, do której trafia najwięcej trudnych przypadków – pacjenci z urazami wielonarządowymi, cierpiący na zespoły chorób, których leczenie wymaga wysokiej specjalizacji.

– Nowe techniki i metody leczenia są bardzo skuteczne, ale kosztowne – stwierdza  Szramik. – To prawda, że mamy mieć niedługo super nowoczesnego robota Da Vinci, ale prawdą jest też, że brakuje pieniędzy na zwykłe opatrunki i tabletki przeciwbólowe.

Biorąc pod uwagę ustawiczne problemy finansowe szpitala, w kuluarach się mówi, że one nie były najważniejszymi przesłankami do rozwiązania umowy z dyrektorem, ale że w grę wchodzi także polityka. Z drugiej strony, marszałek tłumaczył, że w ostatnim roku dług wzrósł ponad dwukrotnie. Na pewno można zauważyć, że był wyjątkowym dyrektorem – kiedy przy kolejnych zmianach w urzędzie marszałkowskim, zmieniali się także dyrektorzy innych podkarpackich szpitali, on pozostawał na stanowisku. W trakcie jego urzędowania KSW nr 2 zakończył wiele ważnych inwestycji – z budową oddziału kardiochirurgii na czele. Powstała onkohematologia, Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży, a także został wybudowany Szpitalny Oddział Ratunkowy (obecnie Centrum Urazowe). Całym szpitalem do czasu powołania nowego dyrektora zarządza Justyna Lis, dotychczasowa z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych w tej placówce.