Modnie i Zdrowo

Mieszkaniówka po ośmiu miesiącach 2023 roku

29 września 2023 | Źródło informacji: Polski Związek Firm Deweloperskich / PAP

Główny Urząd Statystyczny podał do publicznej wiadomości statystyki budownictwa mieszkaniowego za sierpień bieżącego roku. Poniżej komentarz Mateusza Stachewicza, eksperta Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Rozpoczęte budowy

W sierpniu 2023 roku rozpoczęto ogółem budowę blisko 18 tys. lokali. Sierpień okazał się o 11% lepszy niż poprzedni miesiąc – sektor deweloperski odnotował wzrost o ok. 16% przy utrzymującej się na tym samym poziomie liczbie budów rozpoczynanych przez inwestorów indywidualnych.

Pierwsze osiem miesięcy bieżącego roku w sumie pozostaje w dalszym ciągu gorsze niż analogiczny okres roku 2022 – wykazano spadek liczby rozpoczynanych budów mieszkań o 20%. W podobnym spadku pozostają dane dotyczące samych deweloperów z 68 tys. mieszkań rozpoczętych od stycznia do sierpnia wobec 85 tys. mieszkań przed rokiem.

Sam sierpień 2023 roku w sektorze deweloperskim wypada lepiej w porównaniu z sierpniem 2022 o ponad 100%, co nie powinno jednak szczególnie dziwić, biorąc pod uwagę, że ubiegłoroczny sierpień był najgorszym dla branży miesiącem od 2016 roku.

Mateusz Stachewicz, eksperta Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Należy podtrzymać prognozę, iż w razie utrzymania się obecnych wzrostów deweloperzy w najlepszym razie – odbudowy podaży – utrzymają wyniki z poprzedniego roku. Obecnie należy oczekiwać jednak, że rok 2023 będzie ogólnie gorszy niż słaby na rynku rok 2022, mając na uwadze wpływ takich czynników jak „Bezpieczny Kredyt 2%”, obniżka stóp procentowych czy względna stabilizacja cen materiałów budowlanych z jednej strony oraz osłabienie złotego, spodziewane wejście w życie nowych warunków technicznych czy poluzowanie wymagań w zakresie decyzji środowiskowych z drugiej.

Pozwolenia na budowę

W ośmiu miesiącach bieżącego roku wydano blisko 30% mniej pozwoleń na budowę dla lokali mieszkalnych niż w analogicznym okresie przed rokiem. Choć deweloperzy otrzymali łącznie pozwolenia na budowę blisko dwukrotnie większej liczby mieszkań niż inwestorzy indywidualni, to także odnotowali istotniejszy spadek – o jedną trzecią. Z kolei sektor deweloperski poprawił, w kontekście pozwoleń, wynik lipca 2023 roku – o 4%, wobec trzyprocentowego spadku u inwestorów indywidualnych.

Na rynku można więc ogólnie obserwować powolne odbudowywanie wyników, któremu choć bliżej do lat 2016-2018 niż 2019 i kolejnych, to rodzi nadzieję, że w razie braku negatywnych wydarzeń – zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i legislacyjnym, może być widoczne w statystykach już w początkach przyszłego roku.

Polski Związek Firm Deweloperskich jest największą i najbardziej wpływową organizacją branży deweloperskiej, która od 2002 roku lat reprezentuje interesy firm deweloperskich w Polsce i Unii Europejskiej. Podejmuje działania na rzecz tworzenia dobrego prawa, polepszania warunków inwestowania na rynku nieruchomości, rozwoju zawodowego pracowników firm członkowskich oraz poprawy wizerunku branży. Zrzesza ponad 300 firm z całego kraju, reprezentując cały przekrój rynku – zarówno małe firmy rodzinne, jak i międzynarodowe korporacje, obejmując rynek mieszkaniowy i komercyjny. Jest członkiem Build Europe, organizacji reprezentującej interesy rynku nieruchomości wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych. Współpracuje stale z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami eksperckimi, prawnikami, finansistami, architektami, urbanistami i szeroko pojętym biznesem, dzięki czemu wywiera istotny wpływ na sytuację branży w Polsce.

Źródło informacji: Polski Związek Firm Deweloperskich