Modnie i Zdrowo

Ubezpieczenie turystyczne czy EKUZ? Co warto mieć za granicą

31 stycznia 2018 | Modnie i Zdrowo

Fot. Archiwum INTER Ubezpieczenia

Polacy chętnie wybierają się na ferie i wakacje za granicę. Przy organizacji podróży jednym z najczęstszych niedopatrzeń jest brak odpowiedniego ubezpieczenia, które pokryje koszty leczenia w razie wypadku lub problemów zdrowotnych. Warto mieć przy sobie kartę EKUZ, ale warto też pamiętać, że nie pokryje ona wszystkiego. Jakie ubezpieczenie wykupić przed wyjazdem?

W raporcie „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” Polska Izba Ubezpieczeń podaje, że w 2016 roku ubezpieczyciele wypłacili świadczenia turystyczne na kwotę około 170 mln zł (według szacunków Deloitte). Na taką sumę pokryli koszty leczenia, zagubionych bagaży i transportu chorych. Koszty związane z nieszczęśliwymi wypadkami lub innymi niespodziewanymi sytuacjami mogą wielokrotnie przekroczyć kwoty, jakie wydajemy na wyjazd. Przykładowo koszt leczenia i transportu polskiego turysty, który uległ wypadkowi w USA wyniósł 800 tys. zł.

– Ubezpieczenie turystyczne zapewnia nie tylko kompleksową ochronę podczas zagranicznej podróży, ale też chroni przed niechcianymi wydatkami, które bez takiego zabezpieczenia moglibyśmy spłacać jeszcze długo po powrocie do domu. Takie ubezpieczenie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę koszty leczenia za granicą, stanowi bardzo niewielki wydatek i zdecydowanie warto w nie zainwestować. Polisa stanowi całodobowe wsparcie po wypadku, gwarantuje pokrycie kosztów leczenia poza krajem, dzięki czemu przydaje się zarówno osobom uprawiającym sporty, jak i planującym spokojny wypoczynek – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER.

Latem jeździmy do Grecji i Bułgarii, zimą na narty do Włoch i Francji

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Polską Izbę Turystyki, ulubionym kierunkiem Polaków udających się w zeszłym roku na letnie wakacje z biurami podroży była Grecja. Na drugą pozycję wyszła Bułgaria, przesuwając Hiszpanię na trzecie miejsce. Nadal bardzo wysoka plasuje się Turcja – zajmuje czwartą pozycję. Portal Wakacje.pl sprawdził, gdzie Polacy zarezerwowali już wyjazdy na ten rok.

Okazuje się, że najwięcej Polaków wybrało na zimowy wyjazd kurorty w Egipcie, Hiszpanii, na Malcie oraz w Turcji. Na lato 2018 ponad 25 proc. rezerwujących wycieczki wykupiło miejsce w jednym z greckich hoteli. Najwięcej Polaków pojedzie na Kretę, Zakynthos i Kos. Drugim najczęściej wybieranym przez Polaków krajem jest Turcja, którą wybrał co piąty turysta. Dalej w pierwszej piątce znajdują się: Bułgaria, Hiszpania i Egipt. Wysoko plasują się też Albania i Tunezja, która zaczyna wracać do planów urlopowych Polaków.

Podczas ferii zimowych wiele osób wybiera wyjazdy na narty m.in. do Włoch, Francji, Szwajcarii, Czech, Słowacji czy Austrii. Wyjazdy zagraniczne to nie tylko wyjazdy na wakacje. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 r. liczba podroży zagranicznych mieszkańców Polski została oszacowana na poziomie 11,3 mln, co oznacza wzrost o 3,7 proc. w odniesieniu do roku poprzedniego. Polscy turyści najczęściej odwiedzali Niemcy (2,3 mln), Włochy (0,9 mln), Wielką Brytanię (0,9 mln), Chorwację (0,71 mln), Czechy (0,7 mln) i Grecję (0,62 mln).

Ile trzeba zapłacić za leczenie za granicą

W Polsce jesteśmy chronieni ubezpieczeniem zdrowotnym, jednak poza granicami kraju kwestia ewentualnego leczenia wygląda już nieco inaczej. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) gwarantuje dostęp tylko do świadczeń przysługujących obywatelom kraju, w którym przebywamy. Warto pamiętać, że zasady bezpłatnej opieki zdrowotnej w krajach, w których działa EKUZ, mogą być zupełnie inne niż w Polsce. Za niektóre usługi, które w Polsce otrzymamy w ramach NFZ, tam możemy być zmuszeni zapłacić z własnej kieszeni. Koszty współpłacenia pacjenta nie podlegają zwrotowi przez NFZ. Przykładowo:

  • w Czechach posiadacz EKUZ bezpłatnie skorzysta z konsultacji u lekarzy podstawowej opieki medycznej, jednak w przypadku pobytu na szpitalnym oddziale ratunkowym, zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 90 koron,
  • w Szwajcarii za wizytę u internisty i leczenie stacjonarne w szpitalu należy uiścić wstępną opłatę ryczałtową w wysokości 33 franków w przypadku osób małoletnich lub 92 franków w przypadku osób dorosłych. Koszt hospitalizacji to dodatkowa opłata w wysokości 15 franków dziennie, z której mogą być zwolnione dzieci, osoby do 25. roku życia, o ile kontynuują naukę i kobiety w ciąży,
  • w Austrii koszt leczenia szpitalnego trwającego do 28 dni wynosi od 12 euro do 20,1 euro za dzień i pacjent musi sam za nie zapłacić. Pobyt w szpitalu w ramach standardu podstawowego obejmuje zakwaterowanie oraz opiekę lekarską. Jednak może być zaproponowana hospitalizacja w ramach podwyższonego standardu opieki i w takim przypadku musimy się liczyć z dodatkowymi opłatami. W razie wypadku trzeba też samodzielnie pokryć całkowite koszty ratownictwa górskiego,
  • we Włoszech leczenie w szpitalu jest bezpłatne, jednak za transport do niego trzeba zapłacić. Podobnie za poradę lekarza pierwszego kontaktu – koszt to do 36,15 euro za wizytę. NFZ sfinansuje za to częściowo świadczenie u specjalisty,
  • we Francji pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych na podstawie karty EKUZ musi najpierw pokryć ich koszty we własnym zakresie, a następnie może ubiegać się o ich częściowy zwrot. Koszt wizyty u lekarza pierwszego kontaktu i lekarza stomatologa wynosi 23 euro, a u lekarza specjalisty 25 euro. Jeśli lekarz pobiera wyższą opłatę niż stawki ustalone w cenniku kasy, wówczas różnicę musimy pokryć we własnym zakresie. Ratownictwo górskie w 100 proc. musi być zapłacone przez nas, a koszty leczenia szpitalnego kasa chorych pokrywa w 80 proc. (tylko w niektórych przypadkach w całości) dodatkowe 20 proc. płaci pacjent.

Czego nie pokrywa EKUZ?

Na podstawie EKUZ przysługują rzeczowe świadczenia zdrowotne, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). O tym czy w konkretnym przypadku to świadczenie jest niezbędne czy nie decyduje lekarz.

Warto pamiętać, że karta EKUZ zapewnia pomoc tylko w placówkach publicznej służby zdrowia, a takie nie zawsze znajdziemy w miejscu naszego urlopu. W wielu kurortach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie. W związku z tym nie honorują EKUZ. W mniejszych miastach opieka w ramach publicznej służby zdrowia często jest dostępna tylko w tygodniu, a dyżurujący ośrodek (zwykle szpital) może być oddalony nawet o kilkadziesiąt kilometrów od naszego miejsca pobytu. Nierzadko spotkamy się z taką sytuacją w Hiszpanii, Grecji czy Belgii.

Jeśli wybieramy się na narty musimy liczyć się z tym, że w wielu krajach kosztami akcji ratunkowej zostanie obciążony poszkodowany. Przykładowo na Słowacji pomoc służ ratowniczych i opieka medyczna w razie wypadku może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Bez ubezpieczenia turystycznego musimy to pokryć z własnej kieszeni. EKUZ nie pokrywa także kosztów transportu do kraju, zagubienia bagażu czy konieczności wcześniejszego powrotu do domu, dlatego dobrze jest zagwarantować sobie ich pokrycie w ramach ubezpieczenia turystycznego.

– Medycy najlepiej wiedzą, że niespodziewane problemy mogą się przytrafić praktycznie na każdym kroku. Nie warto więc liczyć tylko na Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, lecz wykupić odpowiednie ubezpieczenie, które pozwoli na wyjście obronną ręką z niemal każdej nieprzewidzianej sytuacji –  mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER.       .

Bezpieczna podróż zagraniczna z ubezpieczeniem turystycznym

Ubezpieczenie turystyczne to pakiet ochronny zapewniający pomoc medyczną, organizacyjną, finansową w czasie wyjazdów za granicę w celach turystycznych, wypoczynkowych, biznesowych czy edukacyjnych. W jego skład może wchodzić kilka rodzajów ochrony: ubezpieczenie kosztów leczenia i pomoc assistance w podróży, następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie OC.

W zależności od potrzeb możemy też dobrać inne warianty związane z ubezpieczeniem sprzętu, bagażu czy konieczności wcześniejszego powrotu do kraju. Jeśli podróżujemy nie tylko w celach wypoczynkowych, ale też służbowych, warto sprawdzić ubezpieczenia dedykowane specjalnie naszej profesji. Przykładowo przedstawiciele zawodów medycznych sięgając po polisę INTER Tour 365 mogą liczyć na specjalny pakiet ochronny dla siebie i swoich rodzin.  Całoroczna ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na całym świecie bez konieczności zgłaszania planowanej podróży zarówno w celach wypoczynkowych, jak i w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie medycznym.

– Takie ubezpieczenie zapewnia ochronę wyjazdów turystycznych, prywatnych i zawodowych, a także tych o charakterze mieszanym. Ochroną objęte jest wykonywanie przez ubezpieczonego własnego zawodu: lekarza, pielęgniarki lub innego zawodu medycznego. Swoim zakresem obejmuje m.in. koszty leczenia i pomoc assistance w podróży w wysokość 250 000 zł dla każdego ubezpieczonego, koszty wynikłe z następstw nieszczęśliwych wypadków w wysokości 15 000 zł dla każdego ubezpieczonego, a także OC w życiu prywatnym. Koszt wykupienia polisy jest porównywalny z ceną standardowego 2 tygodniowego ubezpieczenia wakacyjnego – tłumaczy Andrzej Twardowski z INTER.